Bevoegdheden

Landbouw & platteland

Als voorzitter van Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Proef- en vormingscentrum voor Landbouw (PVL) en Proefcentrum Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-campus) verdiep ik me samen met verschillende teams in voedselzekerheid en voedselveiligheid. We bekijken welke toepassingen en technieken we kunnen gebruiken om onze oogst zo rendabel en duurzaam mogelijk te maken. Ook Foodtech is een belangrijke pijler. Via CIAGO (Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen) ondernemers uit de voedingssector te ondersteunen bij de ontwikkeling of hun uitbreiding. Verder is het mijn missie om ook Limburgse streekproducten mee op de kaart te zetten. Lokaal en duurzaam produceren en consumeren zijn noodzakelijk. Daarom zet de provincie verschillende initiatieven op om dit mogelijk te maken.

Ruimtelijke ordening & omgevingsvergunning

Ruimtelijk beleid is een complexe puzzel. Landbouw, industrie, recreatie en huisvesting krijgen allemaal hun eigen plekje. In mijn bevoegdheid voor ruimtelijke ordening probeer ik toekomstgericht te plannen zodat we een gezonde en ovenwichtige samenleving krijgen. Denk maar aan het "Ruimtepact 2040", een nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Hiermee tonen we onze ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040. Daarnaast is het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen een complexe, maar belangrijke materie. Als provincie nemen we onze rol steevast op en werken we elk dossier tijdig en kwaliteitsvol af.

Wonen

Zijn we klaar voor het toekomstig woonbeleid? In Limburg wel. Samen met de verschillende diensten zoeken wij steeds naar middelen en manieren om wonen in Limburg toekomstbestendig en betaalbaar te maken voor iedereen. Innovatie en duurzaamheid spelen hierin een grote rol. Verder nemen we ook het voortouw om het Limburgs werkveld samen te brengen. Zo kunnen bevoegden tussen verschillende steden en gemeenten elkaar informeren en inspireren.

Financiën & begroting

Goed financieel beheer is een belangrijke pijler van ons succes. Alleen als we realistisch, verantwoordelijk en verstandig omgaan met onze middelen kan de provincie een financieel gezonde organisatie blijven.

Contact

Pers & communicatie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.